Velkommen til Stokmarknes Fotballklubb som foresatt

 

Stokmarknes Fotball er en frivillig organisasjon med lag i alle aldre. Den største gruppen er barn og unge i alderen 5 – 19 år. Vi har også treninger for seniorer. Stokmarknes fotball har over 200 medlemmer.

Vi har et særdeles godt sportslig miljø, hvor både bredde og ambisjoner blir ivaretatt.

Har du ikke spilt fotball tidligere er du hjertelig velkommen til å prøve. Stokmarknes Fotball har gjennom mange år levert gode spillere til andre klubber og har også hatt flere spillere på kretslag etc. Klubben blir i stor grad drevet på frivillig basis av ildsjeler, foreldre og andre familiemedlemmer.

Informasjon fra klubben til spiller og foresatte foregår igjennom SPOND, samt hjemmeside https:https://stokmarknesil.no/stokmarknes-fotball/ og Facebook.

Klubben ble i 2018 kvalitetsklubb. Målet med å være kvalitetsklubb er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett. 

Det er derfor viktig at dere som foreldre setter dere inn i klubbens rutiner for drift og planer, igjennom klubbhåndboken og sportsplanen. Siste oppdaterte utgave ligge på hjemmesiden.

 

Fotballsesongen starter normalt i mars og varer fram til november.

Aldersbestemte lag følger skoleruten.

 

For deg som starter nå kan du trene gratis hos oss frem til nyttår.

Etter dette kommer kontingent/treningsavgift x 2 i året via Spond.

 

Stokmarknes Fotball tilbyr:

Stor aktivitet i et trygt, trivelig og sosialt miljø. Gjennom aktivitet knyttes vennskap og sosiale nettverk blant barn, unge og voksne, mellom foreldregrupper og familier.

Fysisk aktivitet

Klubben tilbyr aktivitet for alle, både de som ønsker å trene mye og de som ønsker mindre aktivitet. I tillegg til seriekamper, deltar lagene på Cup’er /-turneringer. Dette er viktige arrangement for å styrke samhold og utvikle et godt sosialt miljø.

Mestring og utdanning

Fotballklubben utdanner trenere, spillere og dommere. Treneren har ansvaret for treninger og kamper for det enkelte lag. I hvert enkelt lag ønsker man at det er en støttegruppe fra foreldre/familiemedlemmer, som hjelper til med å løse praktiske oppgaver. Det er svært viktig at dere som foreldre tar ansvar og holder dialogen med trenerne og bidrar inn i lagene. Gjør det til en regel at dere besøker treningene med jevne mellomrom og støtt barnet ditt.

I Stokmarknes Fotball tilstreber vi at klubbens trenere og ande frivillige har den kompetanse som er tilgjengelig. Derfor er det et må krav at trenere har de trenerkursene (Grasrottrener/UEFA) som er tilgjengelig. Det er også et ønske at andre foreldre kan ta en del av disse kursene, selv om man ikke er trenere. Eks.

Grasrottrenerkursene er elektronisk, og man kan evt. bare ta teoridelen. 

Gå inn på https://www.fotball.no/kurs/?d=18for å se på tilgjengelige kurs! De er gratis.

Helse

Fotballklubben har fokus på sunne verdier og tilbyr en allsidig og variert aktivitet. Vi i Stokmarknes Fotballklubb er opptatt av å forebygge skader og at aktiviteten skal føre til generelt god helse, overskudd og en spennende fritid. Barn og unge som driver med idrett opplever også ofte mer mestring i skolen. Som lagspillere blir de gjennom fotballen flinke til å samarbeide i grupper og nå felles mål.

Arrangement

Fotballklubben har ulike arrangementer, hvor en ønsker at hele familien skal delta.

Barn og unge synes det er flott å se foreldrene som heiagjeng på sidelinjen.

Klubbstyret ønsker kontakt med alle foreldre, både på møter og andre tilstelninger.

Fotball er en familieaktivitet, hvor foreldre og søsken (familien) til utøverne svært ofte deltar i ulike frivillige aktiviteter i klubben. En trenger ikke vite mye om fotball på forhånd for å bli med. Det er mange oppgaver som skal løses, og mye bygges opp rundt frivillighet og dugnad.

Frivillighet

Med frivillighet menes at ulike arbeidsoppgaver blir organisert og gjennomført som gratis arbeid fra foreldre/andre familiemedlemmer og ledere/tillitsvalgte i klubben. Frivillighet er en forutsetning for å drive aktiviteten og å utvikle et godt miljø.  

Dugnad

Dugnad er arbeidsoppgaver som gjøres av frivillige, spillerne og deres familier. Dette er ofte arbeidsoppgaver som er viktige for gjennomføringen av aktivitetene, og som skaper inntekter til klubben. Disse inntektene er viktige for å sikre god aktivitet for alle som deltar, og for å holde treningsavgiftene så lave som mulig. Blant ledere/tillitsvalgte og blant deltakere på dugnader utvikles det ofte et godt sosialt miljø.

Transport

Familiene har ansvaret for at barna kommer seg til og fra trening og kamp. I samarbeid mellom familiene i et lag, settes det ofte opp en transportplan, som fordeler noe av kjøringen til og fra.

Klubben har i tillegg egen mini buss som laget kan benytte til bortekamper og andre arrangementer. Se http://www.stokmarknesil.no/startside/fotball/minibuss for informasjon.

Medlemskontingent

Klubbene mottar ingen eller lite offentlig tilskudd til sin aktivitet og må hente sine inntekter fra medlemskontingenter, treningsavgifter, dugnader og sponsorer.

Medlemskontingenter og treningsavgifter er noe hvert enkelt medlem må betale.

Se oppdatert Medlemskontingent på klubbens hjemmesider.

Utstyr

Spillerne må selv holde seg med nødvendig utstyr som treningstøy, leggskinn, sko og evnt ball. Det anbefales gode sko med rett type knotter (kunstgress) for å unngå skader.

I Stokmarknes Fotball trener og spiller vi rødt.  Klubbpakken med rød t-skjorte, hvit shorts og røde strømper kjøpes via klubben for 200kr.

Overtrekk og annet fotballutstyr kjøpes med 20% rabatt på Corner Sport på Stokmarknes.

Klubben har draktsett med nummer til kamp.

 

 

Velkommen til fotballfamilien vår Sammen er vi best!!