Styret i Skigruppa

Styre for 2021-2022
                                                                                                                            På valg
Bård Sørensen                                          Leder                                                2022
Robin Tømmerås                                      Nestleder                                         2023
Rune Johansen Bjørk                               Styremedlem/kasserer                   2023
Geir Ole Kristiansen                                 Styremedlem                                   2022
Katarina Holst Moe                                  Styremedlem                                   2022
Ingvild Sørbø Kleppa                              Varamedlem                                     2023
Marius Zahl Johnsen                               Varamedlem                                     2022

Frank Hansen                                          Revisor                                              2022