TRENER, HJELPETRENER OG OPPMANN I STOKMARKNES IL

Stokmarknes Fotballklubb er en frivillig organisasjon med lag i alle aldre. Den største gruppen er barn og unge i alderen 6 – 19 år. Vi har også treninger for seniorer. Stokmarknes Fotball har litt i underkant av 240 medlemmer. Vi har et særdeles godt sportslig miljø, hvor både bredde og ambisjoner blir ivaretatt. Har du ikke spilt Fotball tidligere er du hjertelig velkommen til å prøve. Stokmarknes har gjennom mange år levert gode spillere til andre klubber og har også hatt landslagspillere. Klubben blir i stor grad drevet på frivillig basis av ildsjeler, foreldre og andre familiemedlemmer.
Informasjon fra klubben til trenerne foregår igjennom SPOND, samt hjemmeside og Facebook.

Stokmarknes Fotball skal tilby:

Stor aktivitet i et trygt, trivelig og sosialt miljø. Gjennom aktivitet knyttes vennskap og sosiale nettverk blant barn, unge og voksne, mellom foreldregrupper og familier.

 • Styret består av foreldre fra de forskjellige lagene, og oversikt finnes på vår hjemmeside. 
 • Stokmarknes Fotball er en del av Stokmarknes Idrettslag og samarbeider med de andre idrettene i Stokmarknes idrettslag, og det avholdes samarbeidsmøter flere ganger pr. år.
 • Stokmarknes Fotball har et sportslig utvalg (SU), som inkluderer Sportslig leder barneavdelingen, Sportslig leder Ungdom/voksen avdelingen og Trenerveileder. Deres funksjon er blant annet treningstider, trenerutvikling og tematreninger. Se hjemmeside for kontaktinfo.
 • Treningsavgift og kontingent en må betales av spilleren selv (foreldre).
  For øvrig defineres utbredelsen av sesongen følgende:   
 • Barneavdelingen Februar-September. (treningsfritt mellom Oktober – Januar)
 • Ungdom- /Voksen avdelingen Januar – November

Utøvere som ikke har betalt treningsavgift kan fortsette å trene, men har ikke anledning til å stille til kamper eller cuper etc.

 

Treninger, tider etc

 • Stokmarknes Fotballs treningstid er hele uken i både Flerbrukshallen (vinter) og kunstgressbanen (sommer). Treningstider for de enkelte lag finnes på vår hjemmeside.
 • Hallregler finnes på vår hjemmeside.
 • Stokmarknes Fotball har hospitering og med det mener vi et treningsopphold på et eldre lag. Hospitering kan være et tilbud for spillere i alle aldersklasser. Hensikten med hospitering er å gi spillere med gode ferdigheter, i forhold til de andre i sin årsklasse, et tilbud om å videreutvikle seg på et bedre tilpasset nivå. Det er spillerens utvikling (sportslig og sosialt) som skal ivaretas, både på kort og lang sikt. Ved vurderingen av hvem som skal få tilbud om hospitering, legges det avgjørende vekt på spillernes ferdigheter, holdninger og de sosiale konsekvenser hospitering kan medføre for den enkelte. For øvrig vises det til Sportsplan.

Utstyr

 • Stokmarknes idrettslag har utstyrsavtale med Corner Sport på Stokmarknes. Alle medlemmer får varer til rabatterte priser. Alle medlemmer får 20 % rabatt på utstyr relatert til sin idrett. Ved bruk av denne avtalen vil Stokmarknes IL få en kickback på 30 % av kjøpesummen. Det er derfor veldig viktig at medlemmer bruker Comet sport i regi av Stokmarknes Fotball.
 • Stokmarknes Fotball dekker kampdrakter til alle utøvere som ved spill i kamper. Treningstøy utover dette må besørges av hver enkelt spiller.
 • Stokmarknes Fotball har et årshjul for sine aktiviteter, se vår hjemmeside og klubbhåndbok for informasjon. 
 • Stokmarknes Fotball dekker 1 stk. cuper pr. sesong, foruten av soneturneringer.
 • Det skal avholdes foreldremøter minst 2 ganger i året, referat fra dette sendes styret i Stokmarknes Fotball. Se hjemmeside for kontaktinfo.
 • Trener skal melde fra til styret, i samråd med lagets ledelse, om antall spillere og ønsket treningstid for neste sesong. Gjøres i starten av januar.
 • Som trener kan man skaffe til veie hjelpetrenere, disse meldes inn til SL.

 

 

 

Forventinger fra klubben til deg som er trener:

Stokmarknes er kvalitetsklubb og har som mål at den generelle klubbdriften skal forbedres og bli selvgående. I tillegg ønskes det at klubben skal ha treneres som er motivert og inneha en god kompetanse for å kunne være noen gode forbilder til barnene i klubben vår.

Klubben har utviklet flere dokumenter som beskriver hvordan man skal drive klubben, også når det gjelder det sportslige.

For å være trener i Stokmarknes Fotballklubb er følgende punkter en nødvendighet:

Trenerens forventinger til klubben:


Som trener skal du ha forventinger til at klubben stille opp for deg og laget ditt. Derfor er det viktig at det er klubben som er sjefen og at dialogen mellom oss er god og sømløs.

Klubben skal sørge for at følgende er på plass:

 • Hvert lag skal ha nok utstyr. (Baller, vester etc) Avklares med SL og hentes ut på Corner Sport.
 • Alle trenere skal utstyres med Stokmarknes Fotball treningsdrakt og Jakke.
 • Klubben dekker kompetansekurs som trener, leder osv innen NFF.
 • Som trener og hjelpetrener har man gratis inngang i hallen og er fritatt alle dugnader. Fritak for treningsavgift som trener er det maks satt 2 stk. pr. lag.