Varsling til SIL

Her kan du varsle klubben om uønskede hendelser.

Ved å bruke kontaksjema under kan du sende melding til klubben ved å være anonym.

Vennligst beskriv hendelsen på så bra måte som mulig.

Klubben vil behandle saken videre som alle andre varslingsaker.