Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne
ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes
og gjøres.


Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og
foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre,
styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb.


Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er
og hvilke målgruppe vi er til for.