SIL Fotball Sportsplan

 

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. 

Laglederen skal, i samarbeid med trenerne, finne hvilke regler og retningslinjer som gjelder ved påmelding av lag, turneringsbestemmelser osv.
 
Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. 
Den er rett og slett det viktigste redskapet for at ”Klubben er sjef”. 
 

I Kvalitetsklubbprosjektet vil klubben finne NFFs krav og retningslinjer for utarbeidelse av en god sportsplan: 

 
• Prosess
 
• Kriterier
 
• Forklaring og konkretisering
 
• «Verktøykasse» med hjelpemidler for gjennomføring Skal sportsplanen virkeliggjøre en forskjell på feltet, må den være godt forankret hos alle i klubben. Derfor er det viktig at den praktiseres i all den daglige aktiviteten, og at den implementeres som en naturlig del i klubbens fora for trenere og ledere.