Remabussen

Minibussen

Ford Transit 2017 modell sort farge, krever sjåfør med førerkort klasse D1 (minibuss)

 • Reg.nr. YT 72602
 • 17 seter (1+16)
 • Minibussen har hengerfeste
 • Maksvekt tilhenger m/brems 1950 kg (krever førerkort klasse D1E)
 • Maksvekt tilhenger u/brems 750 kg
 • Lengde 670,4 cm
 • Bredde 242,6 cm
 • Maks tillat hastighet 100 km/t
 • Drivstoff: Diesel
 • Begrenset plass til bagasje når alle seter er i bruk.

Prioritering av utlån/utleie

Minibussen lånes/leies kun ut til reise til kamper i regi av Stokmarknes IL.

 1. Obligatoriske kamper for klubben har prioritet fremfor andre kamper. Lengst reiseavstand har fortinn hvis flere kamper kolliderer på samme dag. Ungdomsfotball og seniorfotball prioriteres.
 2. Utleie til øvrige kamper har prioritet fremfor andre aktiviteter.

Henting og levering

Bilen har fast parkeringsplass ved Klubbhuset der bilen hentes og leveres.

Henting

 • Nøkkel avtales utlevert med utleieansvarlig.
 • Sjekk at minibussen er i forsvarlig stand.

Levering

 • Bilen leveres med full tank.
 • Bilen leveres ryddet for søppel.
 • Eventuelle feil/skader meldes til utleieansvarlig.
 • Nøkkel leveres til utleieansvarlig.

Priser

Utleiepriser til Stokmarknes IL fotballgruppe.

Alle leiepriser er uten sjåfør

 

Leietaker kategori

Døgnpris

1

Terminfestede kamper ungdom og seniorfotball innenfor Langøya.

800,-

2

Terminfestede kamper ungdom og seniorfotball for resten av Hålogaland fotballkrets.

1600,-

3

Øvrige kamper for medlemmer innenfor Langøya.

800,-

4

Øvrige kamper for medlemmer for Resten av Hålogaland Fotballkrets.

1600,-

5

Aktiviteter som turneringer innenfor Langøya

800,-

6

Aktiviteter som turneringer for resten av Hålogaland Fotballkrets.

1600,-

 

Aktiviteter som turneringer over flere døgn.

Første Døgn 1600,-

Deretter 1000,- pr.døgn

I tillegg skal følgende dekkes av låne-/leietaker:

 • Ved manglende fylling av diesel ved levering tilkommer gebyr kr 1000,-. dette i tillegg til kostnader til diesel.
 • Bompenger, fergeutgifter ved turneringer og kamper som ikke er i regi av Hålogaland Fotballkrets. Ved bruk av klubbens avtale-/rabattkort på ferger eller manuell bom skal              kvittering legges ved når bilen leveres tilbake og vil faktureres låne-/leietaker snarest. Automatisk fakturert bomavgifter etterfaktureres låne-/leietaker så snart disse foreligger.
 • Parkeringsutgifter
 • Bøter
 • Egenandel ved skade: 5000,- (kan vurderes ut fra omfang av skade ved mindre

        skader).

 • Manglede rydding medfører gebyr kr 500,-

Ved avbestilling av leie mindre enn 24 timer i forveien av avtalt leietidspunkt vil 800,-

faktureres låne-/leietaker.


I tillegg skal følgende dekkes av låne-/leietaker:

 • Diesel. Ved manglende fylling av diesel ved levering tilkommer gebyr kr 1000,- i tillegg til kostnader til diesel.
 • Bompenger, fergeutgifter. Ved bruk av klubbens avtale-/rabattkort på ferger eller manuell bom skal kvittering legges ved når bilen leveres tilbake og vil faktureres                                låne-/leietaker snarest. Automatisk fakturert bomavgifter etterfaktureres låne-/leietaker så snart disse foreligger.
 • Parkeringsutgifter
 • Bøter
 • Egenandel ved skade: 5000,- (kan vurderes ut fra omfang av skade ved mindre skader).
 • Manglede rydding medfører gebyr kr 500,-
 • Hvis ett sete må renses, vil det påløpe en kostnad på 500,- per sete.

Ved avbestilling av leie mindre enn 24 timer i forveien av avtalt leietidspunkt vil 1000,-

faktureres låne-/leietaker.

Utleiekalender

Utleiekalenderen viser tilgjengelighet for minibussen. Utleiekalenderen finner dere på www.stokmarknesil.no Før sesongstart vil alle lag i ungdoms og

seniorfotballen som har rett på lån av minibussen få tilbud om å melde inn sine ønsker for sesongen, og disse vil prioriteres fremfor andre ønsker. De med lengst reiseavstand prioriteres ved kollisjon.

Betaling

Betaling skjer enten på vipps eller til bank.

VIPPS: 596761

Kontonummer: 4570.18.26624

Utleieansvarlig

Spørsmål om utleie av bussen rettes til:

Håvard Myhra, mob: 913 99 204

Mail: haavard.myhra@gmail.com

Jørn Dahl, mob: 907 67 682

Mail: jorn.dahl@trollfjord.no